Bygdemiddag er eit lavterskel tilbud der det skal være lett å gå ut for å ete middag.

Kom aleine, kanskje finn du ein sambygding å sitte på bord med.
Ta med barna, kanskje kjem det andre barn som også er litt urolige på stolen.
Kom med kjæresten, og spander middag denne dagen.

Dagens middagstilbud er 98 kroner pr person, inkludert kaffi.
Barn under 12 år er halv pris.