Skrei er ein vandrande torskefisk. Ein eigen art som skil seg frå kysttorsken. Når skreien er gyteklar vandrar han over 3000 km frå Barentshavet og tilbake til norskekysten for å gyte.

Skreisesongen er som regel frå februar til april.
Det er difor passande å invitere til Skreiaften, torsdag 7.februar.

Vi serverer skrei med tradisjonellt tilbehøyr, lever og rogn.
Det einaste du må hugse på er å bestille bord.

Velkomen til ein festkveld på Stomp & Vatn
Bordbestilling på telefon: 401 46 911

Pris: 395,-
Prisen inkluderar noko søtt til dessert.