Kirsten Leira jobber på turistinformasjonen på Hovden. Her sitter hun og deler ut kart og turtips til hyttefolk og turister, sommer som vinter. Kirsten er godt kjent i turløypene rundt Hovden. Vi spurte henne om hvor hun går når hun selv skal på tur:

 

Når jeg skal på fjelltur liker jeg å gå utenfor ”allfarvei”. På ski bruker jeg helst fjellski med stålkanter slik at jeg kan ta meg frem utenfor tilrettelagte løyper samt føle at jeg har rimelig kontroll ved utforkjøringer.

Min favoritt-tur går til Enden fordi du kommer høyt opp på et platå hvor utsikten er formidabel til alle kanter. Jeg føler at jeg er på ”Top of the world” her oppe hvor jeg kan se ned på både Hovden alpinsenter, mitt eget hus og alt det andre på Hovden.

 

Enden
Kjører bil til Ørnefjell og parkerer på toppen av bakken. Herfra starter skituren på ca. 700 m.o.h. og følger Ørnefjøddbekken vestover. Terrenget har jevn stigning hele veien oppover mot Svånuten og etter ca. 5 km kommer du opp til ca. 1200 m.o.h. Herfra går turen nordover i fjellområdet som kalles Enden. Når du først har kommet opp hit er det et lett terreng å gå i. Du kan velge om du vil gå over Kaldsåvatna eller gå på toppene nordover hvor den høyeste toppen er på 1333 m.o.h.

Fra det nordre Kaldsåvatnet  kan du velge om du vil ta korteste vei ned til Hovden som er nordøstover langsetter Kaldsåni. Da kommer du ned midt på Hartevatn, parallelt med anleggsveien som du kan se fra Rv9.

Jeg velger som regel den lengste veien, via Vestedalen. Dette gjør jeg fordi jeg ønsker en lang tur når jeg først har klatret oppover i høyfjellet og fordi jeg synes at Vesterdalen har et vakkert terreng.

Vær obs på at det er bratte fjellsider ned til Vesterdalen så her er det viktig å velge riktig nedkjøring langs bekkefaret som går nordvestover fra Kaldsåvatnet i retning Tjønnuten. I dalbunnen følges Vesterdalsåe helt ned til Hartevatn.

Siste etappen av turen går over isen mot Røyrvikåsen i Hovden langrennsarena.

 

 

Det er verd å merke seg følgende:

Dette er en tur som  må tas innen 25. april ettersom store deler av området ligger innenfor landskapsvernområde hvor det er ferdselsforbud fra 25. april til 31. mai.

Du må være sikker på at isen er trygg å gå på når du krysser Hartevatn.

Ved høye temperaturer og i perioder med snøsmelting kan det være utfordrende å krysse Vesterdalsåe.

Dette er en 5-6-timers tur når du går i ”tur-tempo” (d.v.s. ikke fort) og unner deg en god matpause underveis. I tillegg må du like å gå i motbakke i starten av turen samt like å  kjøre utfor uten preparerte løyper..

Mvh, Kirsten Leira